Akademie – toto označení bylo původně použito k označení filosofické školy, založené Platónem v Athénách. Náš název – Akademie tradičních věd sám o sobě napovídá, že se jedná o instituci, která právě na tradiční učení navazuje a právě vzdělávání je jejím hlavním posláním. Často slýcháme o „celoživotním vzdělávání“ a setkáváme se snad s tisíci články, poznámkami, projevy a dalšími vyjádřeními, kdy jejich autoři se předhání v předkládání názorů, jak je vzdělání potřebné a co vše člověku, potažmo lidstvu přináší. Málokdo však z těchto „moudrých“ udělal či dělá něco pro to, aby svá slova přeměnil v činy nebo alespoň k tomuto byl nápomocen.

Naše akademie, naše škola, její část, zabývající se právě vzděláváním, bez velkých slov se snaží tvořit a nikoliv pouze diskutovat. Jelikož jsme právě vzniklou organizací, jsou v současné době hlavní síly všech pracovišť vzdělávání zaměřeny na získávání kvalitního lektorského a učitelského sboru, který v budoucnu bude zárukou vysoce kvalitního a odborného přístupu ke studentům, kterým bude předávat své znalosti a vědomosti, které budou přímo aplikovatelné v praxi.

Našim cílem je v průběhu doby vybudovat vysoce kvalitní vysokou školu, na které budou přednášet přední odborníci z celého světa. Tento náš cíl by se mohl mnoha lidem zdát utopií, ale pravý opak je pravdou. Tohoto dosáhneme díky dlouhodobé spolupráci spoluzakladatelů a příznivců Akademie tradičních věd s celou řadou vysokých škol ve světě i světově známými odborníky. K dosažení našich cílů je však ještě dlouhá cesta a všeho nelze dosáhnout v okamžiku. Nyní tedy zahajujeme jednotlivými odbornými kurzy, semináři či cvičeními a postupně přes studium na vyšší odborné škole a přes bakalářské studium se jistě dopracujeme k plnohodnotné vysoké škole.