• 31/08/2015

Akademie tradičních věd MAE se rozhodla aktivně reagovat na příchod migrantů do Evropy a pomoci jim s uplatněním na evropském pracovním trhu a se začleněním do evropské společnosti. ATS MAE má snahu podílet se na snížení negativních dopadů migrace pro občany EU.

  • 13/09/2015

Akademie tradičních věd MAE připravuje otevření pobočky v Moravskoslezském kraji a rozšiřuje tím své aktivity do potřebných regionů.