Akademie tradičních věd MAE o.p.s

Mirovická 1688/20; CZ 182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO 02189666; DIČ CZ02189666 

info@academy-ma.eu                                                                                                   

Právní forma: obecně prospěšná společnost                                                                 

Registrace: zapsáno dne 14. 10. 2013 Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka č. 1213

Hlavní předmět činnosti: vzdělávání, standardy oborů; výzkum, vývoj, hodnocení, certifikace

Správní rada                                                            

Jiří Ligotzký, PhD. – předseda                             

Mgr. Jan Smutný                                                   

JUDr. Václav Havlíček                                          

Dozorčí rada

Vlasta Frázová - předsedkyně

Jana Barabášová, MBA

Olga Šolcová

Akademická rada