Dlouhodobým cílem Akademie tradičních věd MAE o.p.s. je vytvoření standardů oborů tradičních věd s následným uznáním profese odborníka daného oboru tradiční vědy, faktické navázání spolupráce ohledně zajištění zahraničních stáží, praxe na již dnes dohodnutých partnerských zahraničních univerzitách (Srí Lanka, Malajsie, Súdán) a zahraničních centrech (např. Srí Lanka, USA, Německo) a v neposlední řadě změna statutu výukové – kurzové činnosti na výukovou – školní činnost (vyšší odborná škola, vysoká škola).

Cílem je využít potenciálu a odbornosti lektorů a spolupracujících osob ve vydavatelské publikační a přednáškové činnosti, a to nejen pro potřebu zajištění vlastních učebních materiálů pro účastníky kurzů a v budoucnu pro studenty.

Cílem v činnosti posuzování a certifikace je vlastní výzkumná a laboratorní činnost, rozvoj výzkumu pro tradiční vědy, publikační, informační a osvětová činnost vůči veřejnosti, a to jak odborné, tak i laické.

Dlouhodobým cílem je provozovat veškeré činnosti OPS v ostatních státech Evropy navázané na spolupráci s místními národními organizacemi spolupracujících neziskových organizací. Smyslem je zajistit standardy oborů tradičních věd s následným uznáním profese a odbornosti napříč všemi státy Evropy. Z hlediska potřeby je posuzování a certifikace produktů a zařízení výrobců, distributorů a prodejců v ostatních státech Evropy vzhledem k jednotné evropské legislativě identická jako na trhu v ČR.