Přes složité společenské a ekonomické změny napříč celým světem, které se dotýkají nás všech, se nám
 potvrdilo, že všude jsou lidé, kteří se angažují v neziskových organizacích, pracují pro ně ve svém volném čase a tak pomáhají v tom nejlepším slova smyslu. Svou prací, nasazením, elánem pomáhají 
„dělat naše životy lepšími“.

Posláním Akademie tradičních věd MAE o.p.s. je rozšiřovat možnosti a praktické zkušenosti nejen odborníků působících na poli tradičních věd a napomáhat ke zvýšení společenského vědomí a znalostí o možnostech a přínosu tradičních věd v kontextu každodenního osobního i pracovního života. Zajišťujeme vzdělávací, studijní a praktické programy formou krátkodobých i dlouhodobých kurzů, seminářů ve spolupráci s organizacemi a institucemi, které jsou ochotné spolupracovat, a tím i napomáhat, pomáháme ke zvyšování kvalifikace dalším studiem a rozšiřováním odborných znalostí jednotlivců.

K naplnění svého poslání vytváříme funkce, které slouží k rozvoji efektivních systémů, např. péče o zdraví v rámci rozsahu působnosti, podporujeme vznik specializovaných center.


Chceme pomáhat a hlásíme se k odpovědnosti za svou práci.

V součinnosti s oficiálními strukturami, s uznáním oborů tradičních věd. Vytvořením standardů jednotlivých oborů mohou vznikat nové profese. Tisíciletá tradice celé škály oborů nás zavazuje k tomu, a bychom vědění nasbíraná za celá tisíciletí využili a spolu s novými poznatky je použili ve prospěch těch, kteří to potřebují.

Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale máme cíl. A máme sami sebe. 

Věřím, že naše cesta nás k cíli zavede.


Bc. Věra Racková, tisková mluvčí ATS MAE o.p.s.